หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ดูงานศูนย์ฯนครปฐม
ดูงานศูนย์ฯนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-07-03 13:21:27

วันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการและอ.วรรณี พรมด้าว รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เดินทางเข้าเยี่ยมชมดูงานศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมโดยมี ผศ.คมสัน โสมณวัตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี นำเสนอความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนในการบริหารงานตามนโยบายของศูนย์ฯ และการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของศูนย์การศึกษาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา