หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
พิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-10-19 16:12:52

            (24 ก.ย.62)  เวลา 09.00  น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำโดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการฯ  พร้อมด้วยบุคลากร  เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งจัดขึ้นโดยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์  โดยมีดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีฯ  พร้อมคณาจารย์  บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก  พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา  เนื่องในโอกาส “วันมหิดล” วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศเป็นอเนกนานัปการ อันเป็นรากฐานในการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศในกาลต่อมา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้ขนานนามวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า “วันมหิดล” เพื่อเป็นการถวายสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย“ ณ  โถงกลางชั้น 1  อาคาร 500 ที่นั่ง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

                                                                                                                                                                                                                     ภาพ/ สถิระ   นกอินทรีย์
                                                                                                                                                                                                                     ข่าว/ชญาณิศา  วรรณา