หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วม การประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากกัญชา” The 2 nd NationalConference on Cannabis Extraction Technologies
ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วม การประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากกัญชา” The 2 nd NationalConference on Cannabis Extraction Technologies

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-12-12 13:16:56


(24 พ.ย.62)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วม การประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2      เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากกัญชา” The 2 nd NationalConference on Cannabis Extraction Technologies    เพื่อร่วมรับฟังนำเสนอวิวัฒนาการการสกัดสมุนไพรจากอดีตสู่ปัจจุบัน และความก้าวหน้าการสกัดกัญชาทางการแพทย์ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ จัดโดย วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาพบรรยากาศ พี่ๆ #สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา