หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-07-24 10:53:42

                               ( 24 ก.ค.62) เวลา 08.30 น.ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการดีและพลังของแผ่นดิน  เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณโถงกลางชั้น 1 อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ

                                โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์และศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

                                ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามฯ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวย ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  และอาจารย์ ดร.กันตพงษ์  ปราบสงบ พร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองเข้าร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

                                                                    ภาพ / สถิระ  นกอินทรีย์

                                                                   ข่าว / ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ