หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการ ภายในศูนย์อาหาร SKM Food center
การประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการ ภายในศูนย์อาหาร SKM Food center

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-07-24 14:27:22

(24 ก.ค. 63 )  เวลา 13.00 น. นายเอกชน  น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วย นายจิรายุส พูลสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการ ภายในศูนย์อาหาร SKM Food center เพื่อรับทราบนโยบาย การดูแลความสะอาดมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบการให้บริการ ร่วมกับผู้ประกอบการ ณ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ

ชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ / รายงาน