หน้าหลัก > ข่าว > การบริหารทรัพยากรบุคคล > โครงการบรรยายให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยในหัวข้อ "การพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย" เพื่อให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
โครงการบรรยายให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยในหัวข้อ "การพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย" เพื่อให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-09-27 12:19:33


นายวุฒิไกร ประวัติพงษ์ ได้รับมอบหมายให้ร่วมโครงการบรรยายให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยในหัวข้อ "การพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย" เพื่อให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ โดยมีคณะกรรมกาจรรยาบรรณเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐

 รายงาน/วุฒิไกร  ประวัติพงษ์