หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-10-19 16:11:14

              วันนี้ (25 ก.ค.63) นายอริยเมศฐ์ ศิริฤกษ์รัตนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ โดยมีพันเอก จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน  เป็นประธานในการประชุม   เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม การแพร่ระบาดยาเสพติด เบาบาง และมักจะเข้ามาจากพื้นที่รอบๆ  จังหวัดสมุทรสงคราม  ณ ห้องประชุมแม่กลองชั้น  5  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม


                                                                                                                                                                                                            ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  วรรณา