หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร สมุทรสงคราม
ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร สมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-10-25 21:19:36

(25 ต.ค. 62 )  เวลา  07.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม กิจกรรมเสวนายามเช้า   เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจจังหวัดสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามฯ  ได้ประชาสัมพันธ์   เชิญชวนให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน    ในเวลา  10.00 น.     ซึ่งจัดขึ้น ณ  วัดเจริญสุขารามวรวิหาร สมุทรสงคราม   ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคารเรือนไทยชั้นล่างอุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา

                                                          ภาพ/ เอกชน  น้อยเงิน

                                                          ข่าว/ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ