หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2562 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2562 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-01-02 11:28:34

  (25 ธ.ค.61)  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม วันขึ้นปีใหม่ 2562  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน ณ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟู ชั้นที่ 1

                                                                                                              ภาพ :  จิรายุส  พูลสวัสดิ์

                                                                                                              รายงาน : ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ