หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร โรงแรม ชูชัยบุรี ศรีอัมพวา เพื่อเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนธุรกิจเชิงท่องเที่ยว
รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร โรงแรม ชูชัยบุรี ศรีอัมพวา เพื่อเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนธุรกิจเชิงท่องเที่ยว

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-06-23 13:49:11


       (1 มิถุนายน 2563)  เวลา  18.00 น.ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันา พร้อมด้วยนายเอกชน  น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงาน  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร โรงแรม ชูชัยบุรี ศรีอัมพวา เพื่อเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนธุรกิจเชิงท่องเที่ยว  เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย และร่วมมือสานต่อกิจกรรมดีๆ ส่งต่อสังคมในอนาคตอันใกล้

                                                                                                                      ภาพ / สถิระ  นกอินทรีย์
                                                                                                                      ข่าว / ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ