หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-07-15 10:11:24


       (8 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2563 พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมรับฟังรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย