หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ. “สวนสุนันทา” ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ณ โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ
ผอ. “สวนสุนันทา” ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ณ โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-09-26 15:47:28

25 ก.ย.61 เวลา 09.00 น. : ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยอาจารย์กันตพงษ์  ปราบสงบ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เข้าร่วมออกบูธ “ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม” ในงานแนะแนวจัดกิจกรรมศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม     ให้รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมีสถาบันการศึกษา เข้าร่วมออกบูธกิจกรรมประมาณ 20 สถาบัน เพื่อให้นักเรียนนำข้อมูลใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา/ปวสเป็นต้น  ณ โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะภาพเพิ่มเติม >>> คล๊ิก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ภาพ/ข้อมูลข่าว : ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ

แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม