หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-12-12 13:22:14

(26 พ.ย.62)  เวลา 13.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการทุกภาคส่วน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รานงานในที่ประชุม ยืนหยัดเป้าหมายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและการต่อต้านยาเสพติด เป็นกลไกขับเคลื่อนงานในสถานศึกษา

ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลอง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 

                                                                                                                ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ