หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียของวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียของวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-12-12 13:32:12


(26 พ.ย.62)  เวลา 13.30 น.  นายเอกชน  น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วยนายไพโรจน์   กลั่นวารี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  เข้าร่วม การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียของวัดประดู่  ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อร่วมหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สืบเนื่องมาจากกรณีปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน  โดยมี นายวัฒนิน  สุทิน  สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบางช้าง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                                ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ