หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561
ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-12-30 23:55:43

(26 ธ.ค.61)  เวลา 09.00 น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ   พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี พร้อมชมการสาธิตการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และปล่อยแถวยานพาหนะรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้ยังมีการเสริมสร้างทักษะให้ความรู้ด้านการป้องกันอุบัติภัยให้แก่นักเรียนและเยาวชนด้วย

                                                                                    ขอบคุณข้อมูลข่าว >>> สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                             ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ