หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ.ศูนย์การศึกษาจังสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” พร้อมคณะบุคลากรเข้าสวัสดีปีใหม่ 2562 หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ผอ.ศูนย์การศึกษาจังสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” พร้อมคณะบุคลากรเข้าสวัสดีปีใหม่ 2562 หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-01-02 11:26:06

(27 -28 ธันวาคม 61) ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชถัฏสวนสุนันทา นำคณะบุคลากรเข้าสวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามตามหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

1.นางสุกานดา   วรเชษฐบัญชา        ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

2.นายยงยุทธ  สิงห์ธวัช                 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

3.นายวีรยุทธ นิรมานวิธุโรจน์         ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

4.นายอภิชาญ ปานปรีชา             ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

5.นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ     พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม

6.พ.จ.อ.นิทัศน์ รอดคล้าย           ปลัดอบต.บางนางลี่ ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.บางนางลี่

7.นางสุชาดา ทุ่งหว้า                    วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

8.นายชาติชาย ยิ้มเครือ                 ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

9.นายจอมพงษ์    ภู่พัฒนากุล         อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม

            เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม  และในโอกาสเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม,หัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้พรและมอบของขวัญปีใหม่ ให้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามด้วย

                                                                        ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ