หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสำนักงานฯ "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ลุยแผนกลยุทธ์ด้านการจัดหารายได้จัดการองค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมให้บริการด้านต่างๆ อย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย เเละสังคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
หัวหน้าสำนักงานฯ "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ลุยแผนกลยุทธ์ด้านการจัดหารายได้จัดการองค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมให้บริการด้านต่างๆ อย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย เเละสังคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-07-15 09:57:44

(2  มิ.ย.63)   เวลา  09.00  น.  นายเอกชน    น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมแผนกลยุทธ์ด้านการจัดหารายได้จัดการองค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมให้บริการด้านต่างๆ อย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
เเละสังคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน   โดยได้ร่วมหารือร่วมกับบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อนำเสนอการจัดหาราย  เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถแสวงหารายได้เเละนำไปพัมนาให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย  อีกทั้งยังเสริมสร้างงานกิจกรรม เพิ่มความหลากหลายในการจัดหารายได้การติดต่อเชิงธุรกิจ ระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก รวมถึงการจัดสรรพื้นที่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มพูนรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย


                                                                                                               ภาพ/ข่าว ชญาณิศา    เอี่ยมประเสริฐ