หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ.ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
ผอ.ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-09-27 13:54:36

(26 ก.ย. ) เวลา 11.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9/2561 โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม และพลตำรวจตรีอาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม, นายจอมพงษ์ ภู่พัฒนากุล อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม

ก่อนการเข้าวาระการประชุม เป็นพิธีมอบของที่ระลึกให้ผู้เกษียณอายุราชการครอบ 60 ปี ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 ราย และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านแบบประชาธิปไตยดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2561 ของจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 3 รางวัล จากที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม ต่อด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2561  จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ต่อด้วยพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการกิจการและเกียติบัตรโครงการโรงงานสีขาว ประจำปี 2561 จำนวน 5 แห่ง จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ต่อด้วยพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “สหกรณ์ดีเด่น” ระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 แห่ง จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ต่อด้วยพิธีมอบรางวัลยุวทูตการท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดสมุทรสงคราม จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ต่อด้วยพิธีมอบโล่เกียติคุณชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 1 รางวัล และพิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 14 หมู่บ้าน จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ต่อด้วยพิธีมอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q (แผงส้มโอ) ประจำปี 2561 จำนวน 6 ร้าน ต่อด้วยพิธีมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ประจำปี 2561 จำนวน 12 ร้าน จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  

จากนั้นเข้าสู่วาระการประชุม สรุปกิจกรรมของจังหวัดสมุทรสงครามในรอบเดือนกันยายน 2561 ในรูปแบบวีดีทัศน์ ส่งกำลังให้แก่ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน นี้  และต่อด้วยรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ผลการดำเนินงานด้านต่างๆ   อาทิ สรุปผลรายได้การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  รายงานผลความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ที่มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม


คลิ๊กอ่านได้ที่นี่ >>> ระเบียบวาระการประชุม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ภาพ/ข้อมูลข่าว : ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ

แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม