หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-09-27 14:49:24

ในวันพรุ่งนี้ (27 กันยายน 2561) ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย มีกำหนดตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามภายใต้ “โครงการตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” จึงขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก ตลอดจนรับทราบข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆของศูนย์ฯ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 65 ที่นั่ง ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา