หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา > รองฯ ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับประธานอนุศาสกหอพัก จัดประชุมคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก เร่งควบคุมมาตรฐานหอพัก จัดระบบระเบียบส่งเสริมกิจการหอพัก
รองฯ ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับประธานอนุศาสกหอพัก จัดประชุมคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก เร่งควบคุมมาตรฐานหอพัก จัดระบบระเบียบส่งเสริมกิจการหอพัก

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-03-06 13:45:13

(27 ก.พ.62) เวลา  20.00 น.  ณ สำนักงานหอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.กันตพงษ์ ปราบสงบ ประธานอนุศาสกฯ ร่วมกับอาจารย์วรรณี พรมด้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมอนุศาสกและคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก จัดประชุมคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก เร่งควบคุมมาตรฐานหอพัก  จัดระบบระเบียบส่งเสริมกิจการหอพัก  หารือการดำเนินงานด้านการบำรุงสาธารณูปโภค  และการควบคุมนักศึกษาภายในหอพักให้ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นมาตรฐานที่เหมาะสมต่อคุณภาพของนักศึกษา 

                                                                                                  ภาพ คณะกรรมการนักศึกษาหอพักฯ

                                                                                                  ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ