หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นิทรรศการแพทย์แผนไทยประยุกต์สวนสุนันทา ครั้งที่ 10
นิทรรศการแพทย์แผนไทยประยุกต์สวนสุนันทา ครั้งที่ 10

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2017-11-28 15:22:21


วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์วรรณี พรมด้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าร่วมนิทรรศการแพทย์แผนไทยประยุกต์สวนสุนันทา ครั้งที่ 10 โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าในนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560 เวลา 09.00 - 15.30 น.