หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-01-02 11:18:03

(27 ธ.ค.61)  เวลา   14.00  น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์   ยังมาก    นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ  และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ โดยมี นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชน และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น ประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว กล่าวสัมโมทนียกถา และนำเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา ณ  วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 

                                                                                                ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ