หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-07-15 13:10:41

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.63  ที่ผ่านมา  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง   รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมี  นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธี  และร่วม ถวายเทียนพรรษาวัดพระอารามหลวงในจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย วัดเกตการาม,วัดเจริญสุขาวรวิหาร,วัดประดู่ และวัดเพชรสมุทรวรวิหาร   

                                                                                                                ภาพ /  สถิระ   นกอินทรีย์

                                                                                                                ข่าว / ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ