หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ร่วมส่งและอำลา นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยมีหัวหน้าส่วนราการ ข้าราชการ และประชาชนจังหวัดสมุทรสงครามเข้าร่วมส่งอย่างอุ่น
ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ร่วมส่งและอำลา นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยมีหัวหน้าส่วนราการ ข้าราชการ และประชาชนจังหวัดสมุทรสงครามเข้าร่วมส่งอย่างอุ่น

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-10-02 14:32:29

(28 ก.ย.61)  เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมส่งและอำลา นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม   เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในปี 2561  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน จังหวัดสมุทรสงคราม  เข้าร่วมส่งกันอบอุ่นหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามมาเป็นเวลา 2 ปี ก่อนครบวาระเกษียณอายุราชการ