หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9/2561
ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9/2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-09-28 14:53:00

(28 ก.ย.) เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรคราม ครั้งที่ 9/2561  โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยหัวหน้างานส่วนราชการในพื้นที่ ซึ่งที่ประชุมได้หารือในประเด็น ดังนี้

1.รายงานผลการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2561

2.การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561

3.สรุปผลการดำเนินงานแผนการบำบัดรักษายาเสพติด  

4. สรุปผลการดำเนินงานด้านปราบปรามยาเสพติด

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สรุปความก้าวหน้าปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด เพื่อเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูในระบบโรงพยาบาล จังหวัดสมุทรสงคราม

 ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม


คลิ๊กอ่านได้ที่นี่ >>> ระเบียบวาระการประชุม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ภาพ/ข้อมูลข่าว : ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ

แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม