หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2561
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-09-28 18:20:18

 (28 ก.ย.61)  เวลา 14.30 น.  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ นายกร ทัพพะรังสี  นายกสภาฯ เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ ภายใต้ “โครงการตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” คณะผู้บริหารได้รายงานผลการดำเนินงาน ของแต่ละส่วนงานและแลกเปลี่ยนปัญหารวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีงบประมาณ พศ.2562 ที่จะถึง

นายกสภาฯ ได้กล่าว เสนอให้ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดคอนเสิร์ตเพื่อสร้างภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของสถาบันฯ  ให้เป็นที่รู้จักและแนะนำ ศูนย์การศึกษาฯ ให้แก่ ประชาชนโดยทั่วไป อีกทั้ง ยังเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษา ทั้งด้านหอพักและศูนย์การศึกษาฯ  ตลอดจนถึงการเสนอแนะงานด้านอื่นๆ และชื่นชมการบริหารงานของผู้บริหาร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ภาพ/ข้อมูลข่าว : ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ

แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม