หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ “สวนสุนันทา”ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เร่งแผนงาน “ฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้” ในปีงบประมาณ 2561
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ “สวนสุนันทา”ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เร่งแผนงาน “ฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้” ในปีงบประมาณ 2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-10-01 09:24:51

(28 ก.ย.61) เวลา  16.30 น. อาจารย์วรรณี  พรมด้าว  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานในที่ประชุม ฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ ครั้งที่ 4/2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่มอบหมายงานแต่ละด้าน และมอบนโยบายเดินตาม นกยกสภาฯ เร่งผลักดันกิจกรรมจัดคอนเสิร์ต หรือกิจกรรมเพื่อความบันเทิง สร้างภาพลักษณ์ให้แก่สถาบันเป็นที่รู้จัก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ภาพ/ข้อมูลข่าว : ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ /จิรายุส  พูลสวัสดิ์

แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม