หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2563
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-06-11 11:50:40


    วันนี้ (28 พ.ค.63) ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองมือง  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2563 โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                                      ภาพ/ สถิระ   นกอินทรีย์

                                                                                                                      ข่าว/ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ