หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ณ บริเวณกิโลเมตร 29 ถนนสายสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที
พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ณ บริเวณกิโลเมตร 29 ถนนสายสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-08-26 14:19:19

(28 ก.ค.63) ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  รักษาการผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากร  เข้าร่วม  พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ณ บริเวณกิโลเมตร 29 ถนนสายสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ซุ้มประตูแห่งนี้เป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี เป็นประตูเข้าออก และวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งของพสกนิกรชาวไทย 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จิตอาสาพระราชทานจึงร่วมมือ ร่วมใจแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรพร้อมจิตอาสาได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวทางซุ้มประตูเมืองดังกล่าว  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่นานัปการ

                                                                                                ภาพ/ กฤษณ์   แก้วหานาม

                                                                                                ข่าว / ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ

                                                                        แหล่งข่าว / สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม