หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม รวมพลังจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม รวมพลังจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-08-26 14:35:54

เมื่อวานนี้ (28 ก.ค.63)  เวลา 13.00 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาฯ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วม กล่าวปฎิญาณ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  พร้อมร่วมประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน ๔ สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริจึงถือกำเนิดขึ้น ตามแนวพระ ราโชบายเป็นเครื่องมือทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยงานราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้คนในชาติในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืนสนองพระราชปณิธานที่ว่ารักษาสืบสานต่อยอด และเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ในวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 และร่วมแสดงความจงรักภักดี บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ให้มีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่นานัปการ

                                                                                    ภาพ / กฤษณ์    แก้วหานาม

                                                                                    ข่าว / ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ

                                                            แหล่งข่าว / สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรคราม