หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด
รก.หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-12-01 10:05:37

                                วันนี้ (27 ต.ค.63)  เวลา 13.30 น. นายจิรายุส พูลสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจ  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด  โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมฯ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดฯ ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  เพื่อพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและทบทวนการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยได้มีการสรุปผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย ฐานข้อมูล หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP สมุทรสงคราม  ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                                                                                                                           ภาพ/ข่าว  ชญาณิศา   วรรณา               รายละเอียดข่าวคลิ๊ก >>>