หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ณ ห้องประชุมใหญ่กนกรัตน์รีสอร์ท
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ณ ห้องประชุมใหญ่กนกรัตน์รีสอร์ท

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-11-25 15:46:54

29 ต.ค. 63 ) เวลา 09.00 น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   พร้อมด้วยนายเอกชน    น้อยเงิน    หัวหน้าสำนักงานฯ  เข้าร่วม การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย  ณ ห้องประชุมใหญ่กนกรัตน์รีสอร์ท   เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็ยต่อผลการศึกษาโครงการ และผลการทบทวนทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำ หลักเกณฑ์ในการจัดทำขอบเขต มาตรการและกลไก ในการบริหารพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยมีดร.พิริยะ อุไรวงศ , นายพงส์พสิน รักใคร่ เป็นวิทยากร ในครั้งนี้

 

 

                                                                             ภาพ/ สถิระ    นกอินทรีย์

                                                                           ข่าว / ชญาณิศา  วรรณา