หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10 /2562 เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน สู่การพัฒนางานอย่างมีศักยภาพ
การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10 /2562 เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน สู่การพัฒนางานอย่างมีศักยภาพ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-12-12 15:39:48

            (28 พ.ย.62) เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2562 พร้อมด้วยนายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน สู่การพัฒนางานอย่างมีศักยภาพ

           การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมหารือกันในเรื่องของการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาฯ ด้านต่างๆ อาทิ โครงสร้าง งบประมาณ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมแผนธุรกิจ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข เพื่อให้แผนงานสู่เป้าหมายตลอดจนบรรลุตัวชี้วัดภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

            โดยมีวาระอื่นๆ พร้อมรับฟังปัญหาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ อีกทั้งยังคงเน้นการขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างประโยชน์และมาตราฐานการทำงานให้องค์กรต่อไป ณ ห้องประชุมทองจักรี (65 ที่นั่ง) ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ


                                                                                                                 ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ