หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบระบบ Conference
การชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบระบบ Conference

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-01-16 15:58:22

วันนี้ ( ๒๘ ธ.ค.๖๓) เวลา ๑๓.๓๐ น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ได้มอบหมายให้ นายอริยเมศฐ์ ศิริฤกษ์รัตนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบระบบ Conference  เพื่อรับนโยบายข้อปฏิบัติภารกิจ รวมถึงเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง ณ   ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครา

                                                                                      

                                                                                           ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์
                                                                                                                                                                                                เรียบเรียงโดย/ชญาณิศา  วรรณา