หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-10-19 16:10:16

                (๒๘ ก.ย.๖๓) เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุม การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๙  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานในการประชุมฯพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมประชุม ฯ โดย เพื่อรับฟังผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียของจากคณะทำงาน

จากคณะทำงานดังต่อไปนี้

 คณะกรรมกการอำนวยการ สรุปปบการดำเนินงานในภาพรวมของคณะกรรมการอำนวยการ

คณะทำงานด้านการติดตามและเฝ่าระวังน้ำเสีย สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ,สถิติข้อมูลคุณภาพน้ำ เดือน ธ.ค.-ส.ค.63 ,ผลวิเคราะห์น้ำ  และการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำ

คณะทำงานด้านการกำจัดตะกอนเลนที่ตกค้างสะสมในคลอง

คณะทำงานด้านการกำจัดผักตบชวา/วัชพืช

คณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสีย

คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์

คณะทำงานด้านติดตามและประเมินผล

เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และร่วมติดตามผลสถิติติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ    ณ  ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ/ข่าว ชญาณิศา วรรณา