หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการ “ ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ต่อยอดแผนธุรกิจสร้างแหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
รก.ผู้อำนวยการ “ ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ต่อยอดแผนธุรกิจสร้างแหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-06-23 13:46:38

(29 พ.ค.63) เวลา 11.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมด้วยนายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ และบุคลากร  ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการวิจัยศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ” เพื่อต่อยอดแผนธุรกิจสร้างแหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีแผนขยายธุรกิจที่รองรับความต้องการของสังคม เพื่อสานต่องานบริการวิชาการ ซึ่งเป็นพันธกิจหลักที่มหาวิทยาลัยต้องสานต่อโครงการฯ ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

                                                                   ภาพ / สถิระ  นกอินทรีย์

                                                                    ข่าว / ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ