หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)
การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-06-23 13:45:28

การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

(29 พ.ย.63) เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสาน และขับเคลื่อนนโยบาย สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อร่วมหารือขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและการพัฒนาจังหวัดในด้านเศรษฐกิจและสังคมภายใต้กรอบของกฎหมาย นโยบายของรัฐ ณ  ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                        ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ