หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน 2563
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน 2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-10-19 16:07:38

                   (29 ก.ย. 63 ) เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ ทูคำมี นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับทราบข้อราชการ และการดำเนินงานแก้ปัญหา ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัด ณ ห้องประชุมแม่กลองชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม