หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากร ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “ราชภัฏสวนสุนันทา” ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมมาธิการกัญชา ในการเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บุคลากร ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “ราชภัฏสวนสุนันทา” ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมมาธิการกัญชา ในการเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-11-25 15:34:12

วันนี้ 29 ต.ค. 63  เวลา 10.00 น. นายวุฒิไกร   ประวัติพงษ์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  พร้อมด้วยนางสาวศรัญญา  หนูนาค   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมมาธิการกัญชา ในการเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร่วมให้การต้อนรับพร้อมคณะคณาจารย์  และบุคลากร  ณ   ห้องประชุมชั้น 5 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์