หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตลาดน้ำบางน้อย เพิ่มพูนเศรษฐกิจในชุมชน
“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตลาดน้ำบางน้อย เพิ่มพูนเศรษฐกิจในชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-12-12 15:58:26


                (29 พ.ย.62) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการศึกษาเรียนรู้ สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำบางน้อย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีอาจารย์นรินทร์ กากะทุม เป็นวิทยากรบรรยายและนักศึกษาจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ฝึกอบรมการผลิตเกลือขัดผิว และสลิปปิ้งมาร์ค(มาร์คหน้าใสก่อนนอน) โดยการอบรมจะมุ่งเน้นให้ประชาชน มีความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริม อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ไปปรับใช้สร้างรายได้เพิ่มองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอีกด้วย

               ด้าน ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ตระหนักถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้เกิดประโยชน์งานด้านบริการวิชาการ แก่ ชุมชนตลาดน้ำบางน้อย เชื่อมั่นว่าจะได้รับความสำเร็จที่มั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

             นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังแจกผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมอบรมกัน พร้อมสูตรการทำผลิตภัณฑ์ ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต้องพร้อมใจปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน ปฏิบัติตนเป็นคนดี ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายให้พอเพียง พอกิน และพอใช้ต่อไป

 ภาพ/ข่าว ชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ