หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-07-29 14:25:33

วันนี้ (29 ก.ค. 63) ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วม การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับทราบข้อราชการ และการดำเนินงานแก้ปัญหา ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัด ณ ห้องประชุมแม่กลองชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ/ สถิระ นกอินทรีย์

ข่าว/ชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ