หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม ในโอกาสเข้าตรวจประเมิน "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2563
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม ในโอกาสเข้าตรวจประเมิน "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-07-29 14:06:57

(29 ก.ค. 63)   เวลา  09.30  น.   นายเอกชน  น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยบุคลากร และคณะทำงานสถานศึกษาปลอดภัย ของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม  ในโอกาสเข้าตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2563  ตามที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมดังกล่าว  พร้อมตรวจประเมิน  ห้องปฐมพยาบาล ห้องระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump System) และระบบรักษาความปลอดภัยโดยรอบอาคารศูนย์การศึกษาจังหวัดสุมทรสงคราม   ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานฯ เป็นอย่าง

                                                                                                                                                                                         ชญาณิศา    เอี่ยมประเสริฐ/ รายงาน