หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันที่จังหวัดสมุทรสงคราม
รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันที่จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-10-19 16:12:05

วันนี้ (25 ก.ย. 63)  เวลา   10.30  น.   ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร่วมให้การต้อนรับ สมุทรสงคราม คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ การลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ดังกล่าว เป็นการติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาหลักๆ 5 อย่าง ประกอบด้วย 1. ปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ 2. ปัญหาการบริหารจัดการน้ำประปา 3. ปัญหาท่าเทียบเรือปากมาบชำรุดทรุดโทรม 4. ปัญหาปากคลองปากมาบตื้นเขิน 5. ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ (ปลากะพง) และ 6. ปัญหาประมง (ปัญหาเชิงนโยบาย) โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ และภาคประชาชน เข้าร่วมรายงานถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหา   ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม