หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.รองผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมลุยการวางแผนงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
รก.รองผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมลุยการวางแผนงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-12-01 12:21:46

                                  วันนี้ (30 ต.ค. 63)  เวลา 08.30  น. อาจารย์  ดร.แก่นเพชร   ศรานนทวัฒน์  รักษาการรองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมลุยการวางแผนงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมีบุคลากรทุกภาคส่วนงานเข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ของการปฏิบัติหน้าที่  ในการประชุมครั้งนี้  รักษาการรองผู้อำนวยการ ได้มอบนโยบายแนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า ตามนโยบายการประหยัดพลังงานภาครัฐ  และเน้นย้ำให้บุคลากรทุกภาคส่วนงานร่วมกันพัฒนาองค์กรและสอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุม  พรรณพฤกษา ชั้น 5 

 

                                                                                                            ภาพ/สถิระ   นกอินทรีย์

                                                                                                            ข่าว/ชญาณิศา   วรรณา