หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดสมุทรสงคราม
“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-12-12 16:03:59


             (30 พ.ค.62) เวลา 05.30 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนายเอกชน  น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ นำคณะบุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน   เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดสมุทรสงคราม ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานเปิดโครงการฯ 

              โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสมุทรสงคราม จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและนำเงินรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีฐานะยากจน ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

            ด้านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์    ในการส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา ออกกำลังกาย มุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพร่างกาย อย่างสม่ำเสมอ และให้เกิดการตื่นตัวในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

                                                                                                             ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ