หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “ราชภัฏสวนสุนันทา” ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยสหเวชศาสตร์”
รก.ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “ราชภัฏสวนสุนันทา” ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยสหเวชศาสตร์”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-10-19 16:05:44

         (30 ก.ย. 63) เวลา 10.00 น.  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยผศ.ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นายเอกชน   น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานฯ และบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์  เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  “รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยสหเวชศาสตร์”

 

                                                                                                                                                                                                          ภาพ/ข่าว  ชญาณิศา   วรรณา