หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-08-26 15:26:03

             (31 ก.ค. 63) เวลา 09.30 น.ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม