หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม งัดมาตรการคุมเข้ม ปิดหอพักนักศึกษา กักบริเวณพร้อมดูแลนักศึกษาภายในหอพักอย่างเคร่งครัด
“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม งัดมาตรการคุมเข้ม ปิดหอพักนักศึกษา กักบริเวณพร้อมดูแลนักศึกษาภายในหอพักอย่างเคร่งครัด

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-05-18 15:52:33

         จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กระจายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการตรวจคัดกรองผู้เข้าออกภายในศูนย์การศึกษาและหอพักนักศึกษาอย่างเข้มงวดที่สุด   เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ในการป้องกันความเสี่ยงและความปลอดภัยของนักศึกษาตลอดจนบุคลากรทุกท่าน

         ด้าน ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดฯ ที่เพิ่มมากขึ้น จึงวางมาตรการคุมเข้ม  ปิดหอพักนักศึกษา กักบริเวณพร้อมดูแลนักศึกษาภายในหอพักอย่างเคร่งครัด  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคอยดูและนักศึกษาจำนวน  46 คน ที่ยังติดค้างอยู่ภายในหอพัก โดยไม่ให้ออกจากหอพักนักศึกษาพร้อมรองรับอาหารเครื่องอย่างครบครัน

         อีกทั้งยังมีบริการดูแลจ่ายยา โดยผู้อำนวยการเป็นผู้จ่ายยาและประเมินอาการเบื้องต้น หากพบนักศึกษา มีอาการไข้สั่งแยกห้องนอนเดียว และติดตามอาการอย่างใกล้ชิด  พร้อมจัดให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสมและปลอดภัย

                                                                                                                   ข่าว/ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ