หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ราชภัฏสวนสุนันทา “ศูนย์ฯสมุทรสงคราม” เตรียมความพร้อมคุมเข้มป้องกัน โควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน 10 ก.ค.63 ซักซ้อมจัดบริการด้านต่างๆ ในวันเปิดภาคเรียนดูแลระยะห่าง
ราชภัฏสวนสุนันทา “ศูนย์ฯสมุทรสงคราม” เตรียมความพร้อมคุมเข้มป้องกัน โควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน 10 ก.ค.63 ซักซ้อมจัดบริการด้านต่างๆ ในวันเปิดภาคเรียนดูแลระยะห่าง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-07-15 11:04:13

              (3 มิ.ย.63)  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายอาคารและสถานที่   ได้จัดทีมเพื่อเตรียมความพร้อมคุมเข้มป้องกัน โควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน 10 ก.ค.63 ซักซ้อมจัดบริการด้านต่างๆ ในวันเปิดภาคเรียนดูแลระยะห่าง อาทิ จุดบริการ one stop service , โรงอาหาร , ห้องเรียน และจุดบริการต่างๆ ที่นักศึกษาต้องใช้ในการร่วมกิจกรรม

            ทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาฯ ได้มีนโยบาย เว้นระยะห่างในห้องเรียนอย่างน้อย 1เมตร และนักศึกษาคนต้องสวมใสหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างอยู่ในมหาวิทยาลัย  โดยจะเน้นจุดบริการตรวจคัดกรองสุขภาพก่อนเข้าอาคารเรียนทุกอาคารทุกครั้ง

                                                                                    ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ