หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน. “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
หน. “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-01-16 16:01:25

                     วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.นายเอกชน  น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายชัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม

                    ผู้ว่าฯได้สั่งการให้มีมาตรการเข้มข้นประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ประชาชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้าฯลฯ กิจการหรือกิจกรรมที่มีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก ปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังใช้มาตรการ DMHT ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก สร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ต่อตนเองและคนรอบข้าง รักษาระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรืออยู่ในที่สาธารณะ รักษาความสะอาดด้วยเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์ วัดอุณหภูมิและใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาด ปฏิบัติตนตามคำสั่งของจังหวัดสมุทรสงคราม อย่างเคร่งครัด ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงต้องรายงานตัวและดูแลตนเอง หากมีอาการผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อดำเนินการตรวจ รักษา และเฝ้าระวังตามมาตรการต่อไป

                   ทั้งนี้ ได้มีมาตรการเชิงรุกลงไปคัดกรองกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จนถึงปัจจุบันเกือบ 1,000 คน อยู่ระหว่างการรอผล และเพิ่มมาตรการในเรื่องการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่เข้มงวดกวดขันอย่างเข้มข้น การทำกิจกรรมต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างและขออนุญาตจากส่วนราชการ โดยขอความร่วมมือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเฝ้าระวังสูงสุด พร้อมทั้งขอให้หัวหน้าส่วนราชการเฝ้าระวังบุคคลากรในสำนักงาน หากเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงให้ทำงานที่บ้านและกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน


ภาพ/ข่าว อภิญญา มุกดาธนพงศ์